Ръководство и преподаватели

Снежана Парпарова – Директор

Валентина Трайкова – Зам.директор по уч.дейност

Славка Янчева – начален учител, кл. ръководител на 1 а клас

Юлиана Белева – начален учител, кл. ръководител на 2 а клас

Гергана Неделева – начален учител, кл. ръководител на 2 б клас

Мария Пешева – начален учител, кл. ръководител на 3 а клас

Стефка Караджова – начален учител, кл. ръководител на 3 б клас

Ани Татарева – начален учител, кл. ръководител на 4 а клас

Минка Ставрева -­ начален учител, кл. ръководител на 4 б клас

Златка Генчина – начален учител, учител ГЦОУД-1 клас

Пепа Грозева – начален учител, учител ГЦОУД-2 клас

Яница Щерева – начален учител, учител ГЦОУД-3 клас

Иванка Гунчева-Вангелова – начален учител, учител ГЦOУД-4 клас

Бойка Барукчиева – начален учител, учител по ФВС и Компютърно моделиране

Виктория Чалъкова – учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, кл. ръководител на 5 а клас

Катерина Бурова – учител по БЕЛ, кл. ръководител на 5 б клас

Садет Идризова – учител по музика, кл.ръководител на 6 а клас

Елена Манолова – учител по математика и информационни технологии, кл. ръководител на 6 б клас

Елена Арабаджиева – учител по математика

Валентина Йорданова – учител по БЕЛ и АЕ, кл. ръководител на 7 б клас

Десислава Тенева – учител по БЕЛ

Витка Запрянова – учител по история и цивилизации и география, кл. ръководител на  7 а клас

Антоанета Шишкова – учител по физическо възпитание и спорт

Йордан  Парпаров – учител по изобразително изкуство и технологии

Диляна Мизова –  учител на ГЦОУД-5-7 клас

Калоян Вощански – педагогически съветник